A A A

Reflexológia

Reflexológia je prastará a nesmierne účinná metóda, ktorá využíva tlak na zóny mikrosystémov, ktorým možno ovplyvňovať celé telo. Práve na chodidlách sú zóny veľmi účinné, pretože chodidlo je priamo spojené so zemou.

Tak ako reflex je odrazom, a reflexy nášho tela sú presnou špecifickou reakciou tela na určitý špecifický podnet, tak aj   reflexné zóny na chodidle sú odrazom procesov v organizme. Tieto zmeny sa zobrazia vždy na presnom špecifickom mieste (zóne) na chodidle, ktoré patrí k presne určenej časti tela. Touto časťou môžu byť jednak jednotlivé anatomické časti tela, ako aj jednotlivé orgány. Pokiaľ je organizmus v ideálnej rovnováhe, tok energie je plynulý a bez prekážok. V prípade nerovnováhy nejakého orgánu je ale tok energie obmedzený alebo zablokovaný, čo sa na chodidle prejaví zvýšenou citlivosťou zóny. Tá je spôsobená nahromadením škodlivín pod plôškou, pričom pod prstami terapeut cíti zmenenú kvalitu tkaniva a ošetrovaný hlási v tom mieste zvýšenú bolestivosť. Citlivosť zóny na chodidle sa prejavuje už pri zmenách energetickej rovnováhy častí tela, ktorá predchádza samotnému ochoreniu, preto je možné touto terapiou vyriešiť problém už v zárodku, a nenechať ho rozvinúť do často závažného ochorenia.

Reflexológia je účinná terapia, ktorá aktivizuje samoliečiteľské sily organizmu a zároveň vyplavuje usadeniny a toxíny z orgánov a miest na tele, ktoré trpeli pred aplikáciou terapie nedostatočnou cirkuláciou krvi. Preto je celkom normálne, že organizmus niekedy búrlivo reaguje. Možnými reakciami sú:

- bolesti hlavy rôzneho druhu

- vylučovanie sekrétov z nosa

- potenie je často zvýšené a pot môže mať inú kvalitu a zápach

- možné zvýšené vylučovanie moču, ktorý môže mať iné zloženie a farbu ako zvyčajne

- stolica môže byť častejšia a vo väčšom objeme

- chronické ochorenia sa môžu prechodne zhoršiť

- mení sa držanie tela, čo môže spôsobiť prechodné bolesti pohybového systému

- mení sa kvalita a farba pokožky

- môžu nastať zmeny menštruačného cyklu

- môžu krátko a intenzívne prepuknúť nedoliečené choroby

- môžu vypuknúť potlačené emócie

 

Okrem toho sú možné reakcie, ktoré vedú k okamžitému zlepšeniu stavu a klienti ich samozrejme vnímajú veľmi pozitívne. Je treba ale vedieť, že všetky reakcie sú vysoko pozitívne a zmysluplné, aj keď dochádza niekedy ako keby k prechodnému zhoršeniu.